Plecy

Przedszkole Niepubliczne „Agatka” stworzyliśmy jako miejsce umożliwiające dziecku pełny rozwój. Szczególne znaczenie ma dla nas sfera społeczna, którą postrzegamy jako bazę procesu edukacyjnego. Stąd tak ważna w naszym przedszkolu jest edukacja artystyczna, niewyczerpane źródło pracy pedagogicznej związanej z budowaniem relacji społecznych, poznawaniem siebie, podejmowaniem wyzwań artystycznych, które mają przełożenie na inne dziedziny życia.

Kim jesteśmy?

ed przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna to czas niezwykle intensywnego rozwoju dziecka. Charakterystyczne dla przedszkolaków jest myślenie konkretno -wyobrażeniowe, podczas którego dzieci wykonują operacje myślowe posługując się konkretnymi przedmiotami. Nasze przedszkole jest doskonale wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne (wspierające rozwój dziecka):
Numicon (edukacja matematyczna),
zestawy logo (glottodydaktyka – edukacja językowa),
zestawy darów Froebla (edukacja matematyczna, językowa, przyrodnicza), eko-leko (edukacja matematyczna, myślenie kreatywne).

ed art

Edukacja artystyczna

Muzyka, teatr, taniec, sztuki plastyczne w naszym przedszkolu to nie tylko dodatkowy element edukacji. Profesjonalne projekty artystyczne to okazja do podejmowania wyzwań, budowania silnych więzi międzyludzkich opartych na zaufaniu, zrozumieniu
i trosce o drugiego człowieka. Chór Przedszkola Agatka
i przedszkolny Teatr Parlando zdobyły kilkadziesiąt nagród na konkursach i festiwalach. Najważniejszym sukcesem edukacji przez sztukę jest jednak wspieranie naszych dzieci w budowaniu poczucia samoskuteczności, wiary we własne siły oraz wzmacnianie odporności psychicznej.

test rysowanie

Wsparcie psychologiczne

Zapewniamy dzieciom, nauczycielom i rodzicom wszechstronną opiekę psychologiczną i pedagogiczną. Polega ona na włączeniu psychologów we wszystkie oddziaływania pedagogiczne (zajęcia grupowe, indywidualne, spacery, posiłki, lekcje muzealne, próby spektakli itd.). Dzięki temu tworzymy więcej możliwości obserwacji i wsparcia dzieci w ich codziennych sytuacjach życiowych. Umożliwiamy także rodzicom aktywny udział w procesie wychowawczym dziecka dokonującym się w przedszkolu.

ed przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna to czas niezwykle intensywnego rozwoju dziecka. Charakterystyczne dla przedszkolaków jest myślenie konkretno -wyobrażeniowe, podczas którego dzieci wykonują operacje myślowe posługując się konkretnymi przedmiotami. Nasze przedszkole jest doskonale wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne (wspierające rozwój dziecka):
Numicon (edukacja matematyczna),
zestawy logo (glottodydaktyka – edukacja językowa), zestawy darów Froebla (edukacja matematyczna, językowa, przyrodnicza),
eko-leko (edukacja matematyczna, myślenie kreatywne).

ed art

Edukacja artystyczna

Muzyka, teatr, taniec, sztuki plastyczne w naszym przedszkolu to nie tylko dodatkowy element edukacji. Profesjonalne projekty artystyczne to okazja do podejmowania wyzwań, budowania silnych więzi międzyludzkich opartych na zaufaniu, zrozumieniu i trosce o drugiego człowieka. Chór Przedszkola Agatka i przedszkolny Teatr Parlando zdobyły kilkadziesiąt nagród na konkursach i festiwalach. Najważniejszym sukcesem edukacji przez sztukę jest jednak wspieranie naszych dzieci w budowaniu poczucia samoskuteczności,
wiary we własne siły oraz wzmacnianie odporności psychicznej.

test rysowanie

Wsparcie psychologiczne

Zapewniamy dzieciom, nauczycielom
i rodzicom wszechstronną opiekę psychologiczną
i pedagogiczną. Polega ona na włączeniu psychologów we wszystkie oddziaływania pedagogiczne (zajęcia grupowe, indywidualne, spacery, posiłki, lekcje muzealne, próby spektakli itd.). Dzięki temu tworzymy więcej możliwości obserwacji i wsparcia dzieci w ich codziennych sytuacjach życiowych. Umożliwiamy także rodzicom aktywny udział w procesie wychowawczym dziecka dokonującym
się w przedszkolu.

Nasi specjaliści

Malgorzata Krej
Dyrektor
Justyna Bigos
Nauczycielka
Malgorzata Krej
Dyrektor
Malgorzata Krej
Dyrektor