Plecy
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Previous slide
Next slide
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Teatr Parlando
Każdy spektakl Teatru Parlando powstaje podczas kilkumiesięcznego procesu twórczego, który rozpoczyna wspólna praca autora tekstu, reżysera, scenografki i nauczycielek edukacji przedszkolnej. Inspirują nas zawsze dzieci, ich szczere, przenikliwe spojrzenie na świat. Scenariusze są „szyte na miarę”, autorzy uważnie obserwują grupę podczas zajęć teatralnych i muzycznych. Niezwykle ważne są sceny zbiorowe, które są odzwierciedleniem relacji między dziećmi w ich codziennych sytuacjach życiowych. Nasza grupa teatralna jest bardzo liczna, ponieważ w jej skład wchodzą „zerówki” z obydwu przedszkoli, a udział w spektaklach biorą wszystkie dzieci. Większość scen ćwiczymy najpierw oddzielnie, a po kilku miesiącach spotykamy się na wspólnych próbach. Teatr daje przedszkolakom możliwość obserwacji własnych emocji, ćwiczenie kompetencji społecznych, szczególnie tzw. umiejętności miękkich. Wszystkim spektaklom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez młodych aktorów ( niektórzy z nich są jednocześnie chórzystami naszego przedszkolnego chóru) przy akompaniamencie fortepianu lub skrzypiec. Ważnym elementem pracy zespołu jest udział w festiwalach i konkursach. Proces przygotowania do występu jest jednocześnie treningiem wielu umiejętności artystycznych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki konkursowym wyzwaniom Teatr Parlando jest dla dzieci źródłem radości ze wspólnych występów na scenie i zdobytych nagród, ale przede wszystkim daje im wiarę we własne siły i buduje odporność psychiczną.
Previous slide
Next slide